SLUŽBY

vytlačiť

 

Jednoduché účtovníctvo

V rámci vedenia jednoduchého účtovníctva zabezpečujeme nasledovné služby:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy bankových účtov a pokladní
 • vedenie knihy odoslaných a prijatých faktúr
 • vedenie knihy ostatných pohľadávok a záväzkov
 • vedenie knihy interných dokladov
 • vedenie knihy sociálneho fondu
 • evidencia krátkodobého majetku a dlhodobého majetku
 • vedenie knihy jázd
 • spracovanie mesačných účtovných uzávierok
 • spracovanie účtovnej závierky za hospodársky rok
 • ďalšia potrebná evidenciaPodvojné účtovníctvo

V rámci vedenia podvojného účtovníctva zabezpečujeme nasledovné služby:

 • vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka
 • vedenie knihy bankových účtov a pokladní
 • vedenie knihy odoslaných a prijatých faktúr
 • vedenie knihy ostatných pohľadávok a záväzkov
 • vedenie knihy interných dokladov
 • evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku
 • spracovanie mesačných účtovných uzávierok
 • spracovanie účtovnej závierky za hospodársky rok
 • ďalšia potrebná evidenciaMzdy a personalistika

V rámci oblasti miezd a personalistiky zabezpečujeme nasledovné služby:

 • komplexné spracovanie a evidencia mzdovej agendy
 • vyhotovenie a podávanie mesačných výkazov na zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu
 • vyhotovenie a podávanie prihlášok a odhlášok pre zamestnancov do poisťovní
 • spracovanie a podávanie hlásení na daňový úrad
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov
 • spracovanie ďalších potrebných zmlúv a potvrdeníOstatné služby

V rámci daňovej oblasti poskytujeme služby:

 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu pre FO a PO
 • vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • daň zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie pre zamestnancov
 • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty
 • kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty
 • zakladanie s.r.o.
 • ďalšie potrebné služby pre klienta